سبک زندگی

درباره من

دکتر محبوبه ابریشم کار

محبوبه ابریشم کار
۸۵_۹۱ پزشک عمومی
۹۱_۹۶ دستیار تخصصی طب سنتی ایران
متخصص طب سنتی ایران PhD
پژوهشگر در مرکز تحقیقات ترمبم ضایعات مغزی و نخاعی بیمارستان امام خمینی

برای دریافت مشاوره اسکن کنید!!